Saturday, 2 September 2017

Forex hrvatska prevara


Ve due vreme razmiljam da napiem jedan lanak u kome u objasniti kako funkcionie sistem online brokerskih kua (argonski pozanto kao FOREX). U daljem tekstu u detaljno objasniti svaki segment funkcionisanja ovakvih brokerskih kua. Voleo bih da vam objasnim sve ovo u dve rei, ali nakon proitanog celog teksta shvatiete zato je nemogue sve ovo rei u dve rei. NAPOMENA: Nisam toliko vet u stilizovanju reenica, tako da nemojte da mi zamerite neke propuste. Molim vas da imate razumevanja i proitate ceo tekst, jer vrlo lako moete i sami da upadnete u ovakvu prevaru. Ovde u govoriti o primerima kako online brokerske kue izvlae novac od klijenata. Postoje nezavisni online brokeri sa kojima u dogovoru moete sklopiti ugovor o zastupanju gde ete definisati da njihova provizija bude procenat od vaeg profita. Ukoliko elite da trgujete savetujem vam da izaberete ovu opciju i zaobidjete kompanije koje e vam pojesti sav novac. Mada, moj najiskreniji savet vam je da se ne bavite trgovanjem na berzi, jer pre svega nije to za svakoga, pored novca moete da izgubite i ivce. Kako znam da su online brokerske kue prevara Kroz rad za jednu ovakvu kompaniju, napredovao sam do najvieg nivoa. Jedan sam od retkih koji je para uspeo za tako kratak vremenski rok. Samim tim sam mnogo lago imao uvid u celo funkcionisanje kompanije Mercados. Tako i Serbia Trading. Uz svoje predhodno znanje o trgovini na berzama ve u prvom periodu sam uoio neke stvari koje mi nisu bile logine. Na veinu pitanja koja sam postavljao nadreenima nisam dobijao potpune odgovore, a na neka pitanja jo uvek nisam dobio ni delimian odgovor. Kako sve funkcionie U daljem tekstu objasniu nekoliko naina kako funkcioniu online brokerske kue i njihove erke kompanije. Sve online brokerske kue koje operario na teritoriji cele EX-YU, opriraju i ive sveta. Navegueu nek od najpoznatijih i najzastupljenijih online brokerskih kua koje su na teritoriji EX-YU. 1. Mercados 2. VictoriumTrade - SérviaTrading. rs 3. AdmiralMarkets 4. AvaFX 5. eToro 6. forextrade. rs 7. FXLider. rs 8. PaxForex 9. Plus500 (1) - Victorium Trade je neformalan naziv za deo Sérvia Trading-a Koji se iskljuivo bavi zemljama bive Jugoslavije koji ne ukljuuje Srbiju. Meu zaposlenima nazivan INTERNACIONALNA KANCELARIJA. (2) - Sérvia Trading, zajedno sa svojom neformalnom kancelarijom Victorium Trade spadaju pod telemarketingku kompaniju koja svoje usluge prua on line brokerskoj kui Mercados. OVDE moete pogledati na zvaninom sajtu Agencije za privredne registre detalhe o ovoj kompaniji. (3) - Ovaj spisak bi mogao da ide nedogled jer matine online brokerske kue koriste razna imena kako bi se uvek predstavljali kao novi na tritu. (4) Sve ove kompanije (sem kompanija za telemarketing) su registrovane u off-shore zonama zbog mekih zakonskih regulativa i oslobaanja dela ili celog poreza. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- Kako biste lake shvatili ceo koncept svega ovoga ukratko u rei da ovakav sistem funkcionie po principu kladionica. Kako Sada u vam navesti jedan od naina kako se dolazi do klijenata i kako izgleda samo trgovanje. Iz agencije za telemarketing kontaktiraju se potencijalni klijenti, kako telefonom esta tako i elektronskom potom. Kontakti potencijalnih klijenata se dobijaju u bazama podataka koje se kupuju (nelegalno, naravno, uprkos Zakonu o zatiti podataka o linosti) ili se prave iz otvorenih telefonskih imenika, oglasa pa cak i samom internet pretragom. Baze podataka se kupuju kako od fizikih tako i od pravnih lica (po ovom principu funkcionie veina telemarketingkih agencija) po ceni o d 0,10 8364 - 25 8364 po jednom kontaktu zavisnosti od kvaliteta baze. Jedna baza sadri od 200 - 500.000 kontakata u kojima se nalaze informacije o linosti. Ovakve kompanije raspolau sa velikim brojem baza. U nekim bazama postoji detaljan opis linosti, od broja lanova porodice, branog stanja pa sve do povezanih osoba (prijatelji, komije.). Na vae pitanje odakle im va kontakt, oni e rei da je kontakt dobijen po preporuci starih klijenata, ali zbog zatite privatnosti korisnika ne mogu da vam kau ko vas je preporuio Sam kontakt potencijalnog klijenta poinje samim predstavljanjem i informacijama o samoj online trgovini. Zavisnosti od sistema rada telemarketingske agencije objasnicu dva scenarija razgovora sa potencijalnim klijentima. Provi sistem rada je pasivni sistem rada gde se potencijalni klijent kontaktira vise puta, kako bi mu se objasnio sistem rada i vrsio konstantni pritisak, da bi posle nekoliko Contato Call-ova krenuo u malo agresivniji nain razgovora sa klijentima da bise izvrilo konano prelamanje klijenta i Njegov pristanak da se upusti u nepostojee investicije. Drugi sistem rada se zasniva na osnovnim pravilu koje svi zaposleni naue nakon prvih 20 minuta rada u ovakvoj kompaniji. Sistem se zove ABC (Always Be Closing) koji podrazumeva da se klijenti zatvaraju na prvi poziv. Agresivni deo kontakta sa klijentima izgleda ovako. Pozove vas broker i kaze vam da imaju eksplozivnu situaciju na trzistu sa npr. Zlatom ili akcijama neke kompanije i da morate brzo da reagujete kako biste ostvarili lucro, jer naravno para je prava prilika za vas gde mozete da profitirate vec za nekoliko dana ili sati. Vremenski period zavisi od kreativnosti brokera kako bi vas lakse namamio da se upustite u celu priu. U pozadini se uje velika buka, uju se komentari sa inostranih berzi, vi jedva cujete vaseg brokera. Sobre pravda da je tolika navala da morada da se sada ukljucite jer mnogo ljudi ceka ovakvu priliku i njegove kolege razgovaraju sa svojim klijentima koji vec ulazu velike svote novca. A ta se zapravo deava U prostoriji gde se nalaze svi brokeri pojaana su dva televizora koji su nameteni da emituju program sa Bloomberg - a, kako bi se napravila iluzija realne berze. U oba sistema rada se primenjuje ovakav nain agresivnog pristupa. Sledei korak Ulaganje Pojedine kompanije imaju limite za minimalne uplate koje se krecu od 10 8364 pa do par hiljada 8364. Cilj svakog brokera je naravno da vi uloite vie kako bi on imao to vei deo kolaa. Registracija novog klijenta je veoma prosta i ubrzana kako bi klijent sto pre deponovao sredstva. Naini uplate su razliiti, od uplate preko iro rauna pa fazer online preload kreditnih i debitnih kartica VISA, MASTER. Najvie se praktikuju uplate preko interneta, tanije preko kreditnih i debitnih kartica. Zato Zato to novac odmah legne na raun i klijent nema vremena da promeni svoju odluku. Novac koji se uplati (deponuje) na va trgovinski podracun u nekoj stranoj banci, koja je registrovana u Londonu, Dubaiu, Hong Kongu. Nakon vaeg depozita vi niste jo uvek krenuli u investiranje, ve samo na vaem raunu imate sredstva sa kojima moete da raspolaete kako vi elite ili uz pomo plataforma menadera koji je iz te telemarketingke agencije. Kada nova lega na va raun dobiete savet od vaeg brokera da posluate Plataforma menadera kako biste ostvarili profit na najbri i najlaki nain. Narednu komunikaciju nastavljate sa Platform menaderom. Plataforma Menader ta je para Da li sve kompanije imaju Plataforma de plataforma Menadera Menager je kosha je zaduena za vas nakon vaeg prvog depozita. Uloga Platform menadera je da vam izvlai periodino novac na vie naina. Jedan od naina je da vas dovodi u rizine investicije kako biste izgubili ceo va depozit. Ovaj sistem se primenjuje kod manjih investicija do 1000 8364. Zato Zato to e priliko sledeeg poziva da vam da priliku da se izvuete, um zapravo upaete jo dublje u celu maineriju. Predlog e glasiti da sa toliko malom svotom novca on ne eli da radi jer njega toliko kota veera. Traie vam jo novca. Drugi od naina je da vam Plataforma menaderi prave profit na dnevnom nivou de 5-20 da bi vas nakon odreenog vremena opet uvukli u rizinu investiciju i izgubili celu svotu vaeg novca. Da bi prilikom sledeeg poziva rekli da ste videli kako moe da se napravi lucro samo ste vi neto loe uradili, eu pretendo o direito de acesso a uma investigação da biste se izvukli. U takvim situacijama kod ljudi se javlja kockarska manija. Na samom kraju kruga klijent je na gubitku 100. Molim vas da proitate jo jednom. GUBITAK 100 Ukoliko para stvarno rade kako ne ostanu bez klijenata Lako, vi ste za njih samo jedan kontakt u njihovim bazama koje dostiu milion kontakt informacije. Platform menaderi zarauju na osnovu koliine ostvarenih depozita po klijentu, a ne na osnovu profita koji naprave klijentu Neke online brokerske kue ne poseduju Plataforma de menadere, da li je pametno saraivati ​​sa njima Pre svega, naveo sam par primera o funkcionisanju celog sistema, tako da ne Bi bilo korektno od mene da vam objasnim jo par situacija. Kompanije koje rade bez telemarketingkih agencija imaju druge naine za privlaenje klijenata. Kao to sam rekao iroka je tema tako da ne mogu svih metoda ni sam da se setim, ali jedan od metoda je interneti reklamiranje i reklamiranje u strunim ekonomskim emisijama na TV. Pojedine kompanije nemaju te zle Platform menadere iz jednog prostog razloga. Provaljena je fora sa strunim osobama koje su tu da vam naprave lucro. Takve kompanije su krenule da osnivaju nove kompanije sa drugom mogunou, a to je da vi pratite nekog od realnih korisnika i da kopirate njihove trejdove kako biste profitirali srazmerno koliko i oni. Verovatno ete rei da je to dobro, eu da vi u realnom vremenu vidite koliko taj korisnik (trejder) ostvaruje profita kako na dnevnom tako i na mesenom, godinjem nivou. Ali u tom grmu lei zec. Korisnici (trejderi) sa najvise ostvarenog profita su zapravo zaposleni u toj kompaniji, i imaju svrhu navlaenja novih klijenata da ih prate kako bi na kraju izgubili sve. Prednost za kompaniju u ovom sistemu je to pored novca koji budete izgubili u jednom (poslednjem) trejdu, vi ete plaati od 5 - 25 vaeg potencijalnog profita tom trejderu, tanije kompaniji. Pôr do sol e do je ovo kladionica, ali nita jo uvek nisi rekao o tome E, triste stupa zanimljiv deo koji se tie funkcionisanja matine kompanije. Ukoliko pogledate vrednosti npr. ZLATA na razliitim platformama (u razliitim online brokerskim kuama) i uporedite ih sa zvaninom vrednou videleire odstupanja u vrednosti kako u odnosu na zvaninu vrednost, is tako i na vrednosti izmeu samih online brokerskih kompanija. O mesmo kompanije postavljaju svoje kvote gde vi moete da ulaete DVOSMERNO, na rast ili pad. Tu se pravi argonski reeno razlika u kursu. Evo primera, slobodno pozovite bilo koju zvaninu berzu i pitajte da li moete da uloite novac na pad akcija neke kompanije Nasmejae vam se slatko. Para je klaenje. Da li je neko od klijenata stvarno profitirao Profitirali su klijenti koji su sami trgovali ili su trgovali u pomo linih brokera sa kojima su sklopili interni ugovor o zastupanju gde broker naplauje proviziju od ostvarenog profita. Postoje ljudi koji su usko specijalizovali trgovinu na ovim tritima. Takvi ljudi ne rade ni za jednu ovakvu kompaniju. Oni ili imaju svoje kompanije ili su slobodnjaci. Kako je raditi za takvu kompaniju Hmmm. Prvi dan kada su mi rekli da je a jedan od 5 najteih poslova na svetu, nasmejao sam se. Mislio sam da ne moe nita da bude teko. Faktiki ti pria po ceo dan. Ali, to ba i nije tako kao para mi se na prvi podled uinilo. Dinaminost radnog mesta je fantastina, naravno ukoliko postoje ekstremne budale kao ja koje vole da vide energiju u samom radnom okruenju. Finansijski deo celeprie moe da se opie jednom reju. OAJNO Prvi mesec dok si na obuci nisi prijavljen i ima platu fiksno 100 USD koje dobija na ruke you keu plus od uplate klijenata koji se u poetku kree od 0,4 od ukupne uplate pa do najveeg stepena napredovanja 2. Na sve to, priliko dovodjenja novog klijenta dobijaju se bonusi od 1000dinara do 7000 dinara. Postoje bonusi koji su mnogo vei ali direktno zavise od visine uplate klijenta. S obzirom da su te cifre velike i daleko od realnosti ne elim da vam stvaram sliku pred oima koju oni stvaraju svojim zaposlenima. Nakon prvog meseca za 100 USD postoji uslov da mora da dovee 2 klijenta, dok nakon treeg meseca ne postoji fiksni deo od 100 USD. Ovakve kompanije konstantno primaju nove radnike jer stare ne mogu da zadre, ne zbog kvaliteta rada ve zbog politike koju vode. Kao to su im klijenti potrona roba, tako su i radnici. U par navrata za tu kompaniju je radilo preko 100 ljudi od kojih niko nije bio prijavljen. Svaki od radnika je bio primoran da potpie nitav ugovor o obuci kako bi u sluaju inspekcije mogli da pravdaju nae prisustvo. Rukovodstvo kompanije je veoma mlado. Konkretno, zamenik direktora je bio deko estrela 22 godine. Dok su efovi sektora imali i pod 20 godina. Odnos nadreenih prema zaposlenima najblae se moe opisati robovlasnikim odnosom. Rad od 10 sati dnevno uz 2 masculino i 1 veliku pauzu, bez sedenja (kada se radi agresivni metod, zbog samog stvaranja iluzije berzanske situacije, ne sme da se sedi i mora da se hoda u krug po kancelariji, znam da zvui smeno, ali Tako je). Sve transakcije prema zaposlenima se vre u keu bez priznanica. Verujem da ne postoji nikakav trag novca na raunima kompanije. I za kraj. Ukoliko neko ima bilo kakva pitanja u vezi sa ovakivim nainom trgovine moete me kontaktirati na sam. provic. svih. bloggmail rado cu vam odgovoriti na sva pitanja. Forex Robot prevare Jeste li ikad pomislili da nto izgleda predobro da bi bilok istinito Naravno da jeste. Da budem iskren, nekoliko mojih facebook 8216forex prijatelja8217 me prole godine potaklo da napiem ovaj lanak. Zapravo je nevjerovatno koliko je internet pun reklamiranja i obeanja o lakoj zaradi na forexu, dok je istina upravo suprotna. Naravno, na forexu se moe zaraditi veliki novac, ali vjerujte mi, put do te razine trgovca je toliko trnovit i teca, da se ne treba uditi to jako malo trejdera uspije eu doe do cilja. Stara izreka kae da je forex najtei put dokk novca i iz mog velikog iskustva mogu potvrditi zaista je tako. Potrebne su godine odricanja i ogromnog ulaganja kako bi se pronaao pravi put, a garancije za uspjeh nema. Samim tim, kada samo pogledam ta obeanja o nenormalnim prinosima putem forex robota, ja se u najmanju ruku najeim. Da bude gore, taj 8216robot8217 kota samo 59 ili 99 us dolara, nebitno. Dakle, vi uloite samo par desetaka dolara, a on zarauje stotine tisua dok vi spavate. Wow Zar treba biti inteligentan kako bi se vidjelo da tu neto nije u redu Naravno da ne treba. Ja u takvo neto nebi povjerovao da je cijena istoga 100,000 us dolara i ne pretjerujem kad to kaem. Zato Pa, zato jer forex trite prua nenormalnu koliinu likvidnosti i ako imate veliki kapital za ulaganje, uloenih 100,000 dolara bi vrlo jednostavno vratili u samo par dana, ak i u jednom danu, bez ikavih problema. Dakle, isplativo je platiti i 100,000 dolara ako funkcionira, zar ne Não, bez obzira na sve te konretne injenice, 8216forex robot trite8217 okree dnevno milionske promete i investitori su eight skloni vjerovati u takve budalatine. Este texto não está disponível atualmente em Português. Outros dados em papel estão ativos da Internet, tais como: (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) za.......................................... Dapae, toliko negativnih recenzija ima na sve strane, da taj dio prie o forexu zapravo smijean. Moram rei kao smatram da je mogue pronai neki robot (EA) para moe funkcionirati nekoliko dana dok traje odreeni tendência, ali ako se trend brzo preokrene ili ako jekt trite volatilno u obje strane, blago reeno, nagrabusili ste. A svjesni ste koliko preokreta ima na forex tritu, svakodnevno ili bolje reeno, svaki sat vremena. Mislim, uloiti npr. 59 dolara u neto i probati i nije neki gubitak, niti je neka velika prevara ako emo gledati na pojedinca koji e a probati, ali ono a meni smeta je ta 8216garancija lago zarade8217 i reklamiranje forexa na taj nain posvuda. To je totalna prevara Zarada na taj nain jednostavno nije mogua. Zato smatram da ne trebate vjerovati u nikakve super sisteme koji e zaraivati ​​milione dok vi spavate i nita ne radite, jer to ne postoji. Forex nije lagan novac, upravo suprotno Podjeli ovo: Srodni postovi Navigacija objava 2 pensamentos sobre ldquo Forex Robot prevare rdquo Eu concordo. A outra forma de olhar para isso é que, se por 59,00, você pode comprar um robô ou EA que lhe faça dinheiro todos os dias, ano e ano, a questão é por que está no mercado a ser vendido. Se eu fosse possuir esse robô, não me incomodaria em comercializá-lo por uma fração do que eu poderia ganhar se eu configurá-lo para mim. Na mesma nota, se fosse oferecido por 100,00, eu seria tão céptico. O custo da produção em massa de um robô é próximo a nada, pois é apenas um pedaço de código digital. O custo, tal como é, surge na escrita do código. Conseqüentemente, pagar 100,00 para algo que pode ser compartilhado com todos não é a melhor proposição. Pessoalmente, se eu tivesse que escolher entre um robô de 59,00 e um robô de 100,000, preferiria o robô 59,00, pois é provável que seja compartilhado com mais pessoas. Quanto mais pessoas estão fazendo o mesmo, maior será a chance de o comércio funcionar. Assim, gastar dinheiro em robôs ou EA provavelmente não é o melhor investimento. A coisa sobre robôs e EAs não é o custo real, mas a extensão do dano que eles podem fazer para sua conta. Na verdade, mesmo um 100.000 pode ser barato em comparação com a velocidade com que ele come no seu patrimônio. O ponto final é que só é necessário olhar para Knight Capital para ver o que um robô ou EA pode fazer em apenas 45 minutos. Ele come em seu capital na taxa de 172.222 por segundo. Eu aceito que foi um bug, mas quem deve dizer que seu 59,00 ou mesmo 100 mil robôs ou EA não têm um bug. Odaberi kategoriju Zadnji lanci Zadnji komentari Prati blog putem EmailaAfera Forex: Za jednu od najveih prijevara etvorica se nagodila Foto: Arhiva VL-a Optuno vijee zagrebakog upanijskog suda potvrdilo je optunicu teku 133,7 milijuna kuna za aferu Forex, u kojoj e se suditi Tomislavu Prliu i jo osmorici optuenika zbog udruivanja radi prijevare te za pranje novca. Etvorica optuenika, Alan i Salan Pokupi, Luka Sever te Branko Vlai, que está no topo da sala, que está na internet. USKOK-om na uvjetne kazne od dvije godine zatvora uz rok kunje od pet godina. Te je nagodbe sud ve potvrdio, um prema nagodbi Branko Vlai mora u dravni proraun uplatiti 667.553 kune. Osmorka koja nije priznala krivnju na elu s Prliem, nazvanim umom cijele operacije, tereti se da je od srpnja 2007. do svibnja 2010 preko dvaju trgovakih drutava prikupljala novane uloge od graana i pravnih osoba, laui im ​​da e uloge plasirati u trgovinu devizama te da E ulagai masno zaraditi. Drugooptueni poinio samoubojstvo Tako su prema optunici zaradili 133,7 milijuna kuna, koje su koristili za kupovinu nekretnina te zemljita, uma veina te imovine tijekom istrage im je blokirana. Uz Prlia su optueni Tin Mudrovi, Dejan Peri, Ratko Sopi, Andrea Hurak, Sanjin Krpelnik, Donat Lokas, Amra Sopi i Rossita Barila. U aferi Forex bilo je prvotno 14 optuenih, no drugooptueni Goran P. u oujku ove godine poinio je suicid te je postupak protiv njega obustavljen. Inae, sama optunica za aferu Forex, koja je zasigurno jedna od najveih prijevara graana, jedna je od najopsenijih optunica naeg pravosua. GtgtZato se ubio Goran Pavlovi, jedan od zaetnika afere Forex PHILIPS GC9650 80 Parna stanica 2.299,00 kn 2.599,00 kn Akcija traje od 02. 01. do 31. 01. Saznaj vie SAMSUNG WF70F5E5W2W Perilica rublja 7kg, 1200 omin, eco bubb 2.799 , 00 kn 3.699,00 kn Akcija traje od 02. 12. do 15. 01. Saznaj vie KARCHER K 5 HOME DE CONTROLE COMPLETO em Visokotlani ista, 20-145 bar, 500 lh 2.879,10 kn 3.199,00 kn Akcija traje de 30 12. do 15. 01. Saznaj vie PHILIPS SC1995 00 Lumea odstranjiva dlaica IPL 1.799,00 kn 2.099,00 kn Akcija traje od 03. 12. do 15. 01. Saznaj vie Hrvatski Mandela: bio je oznaen kao voa 39kontrarevolucije39, danas U kritinom stanju lei na Rebru Pogoen Super7 dobitak - sretnom igrau ide ak 43 milijuna kuna Smrtno bolestan samohrani otac zadnja 4 mjeseca ivota provo je na nain koji je sve zadivio Lalovac: Navodi moje supruge potpuna su neistina, zbog djeteta neu vie o tome javno priati Je li vam i za koliko porasla plaa u sijenju Imaju li pravoslavni Hrvati pravo na HPC Pupovac namamio Plen Kovia pa ga prepustio Booviu Tko uva srpsku djecu u Hrvatskoj Zato je udno para Srbi srbuju u Srpskoj Ne propustite Slovenski ministar prijeti tubom: 39Sumnjamo da su se EK i Hrvatska dogovorile. Ako je istina, to bi bilo okantno i skandalozno39 MOL Objavio detalje o odluci arbitranog suda o Ini - evo to stoji u rjeenju Kree politiko lobiranje za mjesto guvernera Vujiu jo jedan mandat Tko je novi ravnatelj monog OTC-a Marijo Miljavac sin je generala zbora Pavla Miljavca Otkrivamo koliko su Hrvati uplatili i osvojili u tri godine na Eurojackpotu Naslovnica rubrike Pritvorena trojica brutalnih napadaa na zatitara: U istrazi pronaeno rasprskavajue streljivo Uhien voza BMW-a koji je usmrtio pjeaka pa pobjegao s mjesta nesree Policija ulovila razbojnika odgovornog za 12 pljaki u Zadru Mukarac se smrznuo u Splitu Tragedija na Kukuljanovu: pjeak poginuo u tekoj prometnoj nesrei Obraun u sitne sate U disco clubu napali i teko ozlijedili zatitara Uplatio novac za traktor koji nikad nije dobio Poar u Krapinskim Toplicama Otac iz gorue kue u zadnji tren izvukao sina invalida Vijesti - Multimedija GREKA U KOMUNIKACIJI Mari zakljuio dogovor: Studentima e godinje biti neoporezivo 60.600 kun A bez obzira na mjesenu zaradu meteoalarm izdao niz upozorenja U veini zemlje oblani i kino, na varadinskom podruju pada jaki snijeg koji se oekuje iu ostatku Classificação Hrvatske: 3,5 komentari: 9 SUPRUG U ODBORU INE Je li Martina Dali u sukobu interesa Povjerenstvo eo Tomás de acordo com você Prijave protiv predsjednice: S Pantovaka se ude ponaanju Dalije Orekovi rank: 6,1 komentari: 128 Sanader je sposoban za suenje, nastavljaju mu se procesi i za Fimi mediju i za Planinsku RASPRAVA O PLAGIJATU Znanstvenik Josip Stjepandi reagirao na ikievo pismo I brani Classificação de Bariia: 2,3 komentari: 55 Ovo jo nitko nije napravio: Poduzetnik se osvetio birokratima na brutalan nain i postao hit no internetu rank: 3,6 komentari: 9 NOVA PROVOKACIJA ZBOG PIRANSKOG ZALJEVA Slovenija prijeti miniranjem hrvatskog turizma iz oaja rank : 3,8 komentari: 71 Uhien voza BMW-a koji je usmrtio pjeaka pa pobjegao s mjesta nesree Trump riskira rat s Kinom. Eli blokirati otoke u Junokineskom moru Snimateljica koja je udarala izbjeglice osuena na tri godine uvjetno: 39Bilo je strano, trali su prema meni39 ODGOVORIO KOLINDI GRABAR-KITAROVI: Pupovac: Ja se ne bavim mitingakom politikom. Leinert-Novosel: Pupovac bi trebao osigurati da se svaki gostosjea ugodno rank: 5,2 komentari: 98 Copyright 2017. Veernji list d. o.o. Design Desenvolvimento de front-end: Trikoder Vecernji. hr koristi kolaie za pruanje boljeg korisnikog iskustva. Funkcionalnosti i prikaza sustava oglaavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vaem web pregledniku. Vie o ovome moete proitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice vecernji. hr slaete se sa koritenjem kolaia. Za nastavak pregleda i koritenja web stranice vecernji. hr kliknite na Slaem se.

No comments:

Post a comment